breaking

World View

World View

Be a part of Global Change!

✦ ✦ Unlabelled ✦ Diệu lạc và Trái tim: Năng lượng Thăng Hoa

Share This

Hình ảnh

Daily meditation is one of the best tools with which to create this experience. With it, you can raise your life energy to the highest chakra . . . . . and even leave your body while you are “awake.”
In meditation you place yourself in a state of readiness to experience total awareness while your body is in a wakened state. This state of readiness is called true wakefulness. You do not have to be sitting in meditation to experience this. Meditation is simply a device, a “tool,” as you put it. But you do not have to do sitting meditation in order to experience this.
You should also know that sitting meditation is not the only kind of meditation there is. There is also stopping meditation. Walking meditation. Doing meditation. Sexual meditation.
This is the state of true wakefulness.
When you stop in this state, simply stop in your tracks, stop going where you are going, stop doing what you are doing, just stop for a moment, and just “be” right where you are, you become right, exactly where you are. Stopping, even just for a moment, can be blessed. You look around, slowly, and you notice things you did not notice while you were passing them by. The deep smell of the earth just after it rains. That curl of hair over the left ear of your beloved. How truly good it feels to see a child at play.
You don’t have to leave your body to experience this. This is the state of true wakefulness.
When you walk in this state, you breathe in every flower, you fly with every bird, you feel every crunch beneath your feet. You find beauty and wisdom. For wisdom is found wherever beauty is formed. And beauty is formed everywhere, out of all the stuff of life. You do not have to seek it. It will come to you.
And you don’t have to leave your body to experience this. This is the state of true wakefulness.
When you “do” in this state, you turn whatever you are doing into a meditation, and thus, into a gift, an offering, from you to your soul, and from your soul to The All. Washing dishes, you enjoy the warmth of the water caressing your hands, and marvel at the wonder of both water, and warmth. Working at your computer, you see the words appear on the screen in front of you in response to the command of your fingers, and exhilarate over the power of the mind and body, when it is harnessed to do your bidding. Preparing dinner, you feel the love of the universe which brought you this nourishment, and as your return gift, pour into the making of this meal all the love of your being. It does not matter how extravagant or how simple the meal is. Soup can be loved into deliciousness.
You don’t have to leave your body to experience this. This is the state of true wakefulness.
When you experience sexual energy exchange in this state, you know the highest truth of Who You Are. The heart of your lover becomes your home. The body of your lover becomes your own. Your soul no longer imagines itself separate from anything.
You don’t have to leave your body to experience this. This is the state of true wakefulness.
When you are in readiness, you are in wakefulness. A smile can take you there. A simple smile. Just stop everything for one moment, and smile. At nothing. just because it feels good. Just because your heart knows a secret. And because your soul knows what the secret is.
Smile at that. Smile a lot. It will cure whatever ails you. You are asking me for tools, and lam giving them to you.
Breathe. That is another tool. Breathe long and deep. Breathe slowly and gently. Breathe in the soft, sweet nothingness of life, so full of energy, so full of love. It is God’s love you are breathing. Breathe deeply, and you can feel it. Breathe very, very deeply, and the love will make you cry.
For joy.
For you have met your God, and your God has introduced you to your soul.

[...]
 
Diệu lạc và Trái tim: Năng lượng Thăng Hoa
Bài giảng của Hathor về Năng lượng Tim.
Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn trong phần này liên quan đến việc tạo ra loại thần dược này thông qua tập trung vào trái tim. Chúng tôi không nói về luân xa tim trong trường hợp này, nhưng chúng tôi đề cập đến Trái tim vật lý, cơ tim.Kỹ thuật này liên quan đến việc tập trung của bạn, hoặc sự chú ý, kết hợp cùng với những cảm xúc của lòng biết ơn, hoặc đánh giá cao trong đó bạn muốn sử dụng.Ngay sau khi bạn tập trung sự chú ý của bạn vào trái tim, bạn có thể nhận thấy một dòng chảy của năng lượng tinh tế.

Nguyên lý Kích hoạt Năng lượng Tim

Từ quan điểm của chúng tôi, tập trung sự chú ý của bạn hoạt động giống như các điểm trung tâm của một cơn lốc năng lượng. Điều này đặc biệt đúng trong cơ thể vật lý của bạn và cũng đúng với trường năng lượng xung quanh cơ thể của bạn , còn gọi là hào quang.

Khả năng của bạn để tạo ra một tâm điểm của sự chú ý là không chỉ là thuộc về bộ não. Đây là một hoạt động ở nhiều cấp độ của ý thức. Bất cứ nơi nào bạn đặt sự chú ý trong cơ thể của bạn, hoặc trong lĩnh vực năng lượng của cơ thể, sẽ có một dòng chảy trực tiếp của năng lượng tinh tế đến điểm đó, tới khu vực đó. Tại đó sẽ có một hiệu ứng hưng phấn các tế bào của cơ thể bạn, và làm tươi các sáng sợi ánh sáng bao quanh cơ thể năng lượng của bạn.

Sự tập trung của bạn, thực sự tạo ra một hiệu ứng cong vênh năng lượng ở các mức độ hạ nguyên tử, những gì bạn có thể gọi là hiệu ứng trường lượng tử. Những hiệu ứng trong lĩnh vực này tạo ra dòng chảy riêng biệt của năng lượng và làm hài hòa bên trong bạn.

Để thay đổi các trường lượng tử thông qua sức mạnh của tập trung của bạn là một khả năng quan trọng mà chúng tôi mong bạn để làm chủ. Việc tạo ra được Diệu lạc chỉ là một trong rất nhiều ứng dụng.

Cách Thực hành

Trong phương pháp này, bạn sử dụng khả năng này để giữ tập trung hoặc sự chú ý, hòa nhập với những cảm xúc của sự cảm kích , lòng biết ơn . Hai cảm xúc này có tác dụng dính kết trên trường năng lượng của bạn và chuyển hoá nhịp điệu năng lượng trái tim vật lý của bạn. Sự kết hợp của tập trung và cảm xúc theo một cách đúng đắn và chặt chẽ có thể tạo ra trạng thái cao của Thăng hoa .


Như chúng tôi đã nói trước đây, các cấp độ thăng hoa ngây ngất của ý thức là một chất xúc tác tiến hóa quan trọng. Chúng tôi mạnh mẽ đề nghị bạn nên học cách tạo ra trạng thái này trong suốt cả ngày.

Chúng tôi nhận thấy rằng, đối với nhiều bạn, cuộc sống hàng ngày là không thuận lợi cho việc tạo ra các trạng thái Thăng hoa như vậy. Nhưng chúng tôi mong bạn để tìm được khoảng thời gian trong ngày để có thể thực hành và đạt được các trạng thái Thăng hoa này ít nhất một vài phút trong mỗi lần thực hành. Một chút thời gian trong Thăng hoa là tốt hơn so với không có chút nào suốt cả ngày .


Thực hành này sẽ thiết lập một hay mối quan hệ hài hòa với trái đất, như một cuộc sống có đầy đủ ý thức, và hài hòa với làn sóng năng lượng thúc đẩy quá trình tiến hóa đang chảy qua thiên hà của bạn.


Trong kỹ thuật này, bạn tập trung sự chú ý của bạn vào Trái tim vật lý. Khi bạn tập trung sự chú ý của bạn vào đó , đồng thời bạn tạo ra cảm xúc của sự đánh giá cao, tình nghĩa và yêu thương . Nó không phải là tư tưởng đánh giá cao hoặc lòng biết ơn xuất phát tại đầu , mà là cảm xúc xuất phát từ Tim. Trong phương pháp này, sự tập trung không kích hoạt các nguồn năng lượng tinh tế cần thiết để tạo ra Năng lượng Thăng hoa, mà chỉ có cảm xúc của yêu thương và lòng biết ơn là có khả năng kích hoạt các xoáy năng lượng trong bạn.


Khi bạn tập trung vào Trái tim vật lý và tạo ra cảm xúc của sự đánh giá cao và lòng biết ơn, một làn sóng năng lượng bắt đầu chảy khắp cơ thể mang theo năng lượng của trái tim. Một lan toả nhẹ nhàng từ Trái tim vật lý ra toàn bộ cơ thể của bạn. Khi dòng chảy của năng lượng bắt đầu khắp cơ thể, có một tự phát phát sinh của Năng lượng thăng hoa thông qua hoạt động đặc biệt của hệ nội tiết trong thời điểm đó. Các hệ nội tiết trong cơ thể được thấm đẫm nguồn năng lượng thăng hoa sẽ sản sinh ra một loạt nôi tiết tố đặc biệt . Dòng nội tiết tố này thông qua máu và hệ tuần hoàn đi tới khắp nới trong cơ thể. Từng tế bào trong cơ thể bạn được hấp thu nguồn năng lượng Thăng hoa và Sinh hoá nội tiết cao cấp sẽ có rung động cao hơn , mạnh mẽ hơn.

Hãy thử nghiệm với kỹ thuật này. Cảm nhận những gì xảy ra trong cơ thể của bạn khi bạn tập trung khi trái tim và tạo ra những cảm giá đánh giá cao và lòng biết ơn. Nếu bạn cảm nhận được một thay đổi trong thân thể, thì ở cấp độ tế bào là cường độ của thay đổi sẽ là một tỷ lần (hoặc hơn). Cho nên dù bạn có cảm nhận được hay không, các tế bào của cơ thể luôn nhận được năng lượng thống nhất của lòng biết ơn hoặc đánh giá cao.


Một khi bạn đã thiết lập được khả năng tạo ra Năng lượng thăng hoa như mô tả ở trên, và khi bạn có thể tạo ra trạng thái ngây ngất bất cứ khi nào bạn mong muốn, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được Linh thể hay là các tầng năng lượng tinh tế hơn .

Các chú ý

Khi thực hành phương pháp này, một lần nữa, bạn cần chú ý là: trái tim, tạo ra cảm giác của sự đánh giá cao và lòng biết ơn. Nhưng cảm giác thăng hoa bắt đầu phát sinh trong cơ thể của bạn. Bạn cần chuyển sự chú ý của bạn đến vùng cảm giác thăng hoa này và truyền nó đi khắp cơ thể của bạn. Linh thể - hào quang năng lượng này trông rất giống như một quả trứng phát sáng bao quanh cơ thể khi xem băng Thần nhãn. Phần lớn của hình trứng phát sáng là ở xung quanh vai và phần hẹp hơn là phía dưới bàn chân. Có một đường trung tâm hoặc đường trục chạy qua trung tâm của Linh thể này. Đường trục này cũng chạy qua trung tâm của cơ thể vật lý, thông qua đỉnh đầu và xuống thông qua đáy chậu. Đây là trục trung tâm của từ trường của cơ thể , bao gồm các cơ quan năng lượng tinh tế. Tầng Linh thể này, hay vầng hào quang này , mở rộng trên đầu và dưới chân một vài cm , một vài chục cm , hoặc thậm chí cả mét . Ở một số trường hợp Linh thể này có thể mở rộng xa hơn.

Bằng cách di chuyển sự chú ý của bạn từ trục trung tâm ra xung quanh cơ thể của bạn, bạn cho phép các rung động thăng hoa di chuyển rộng ra khỏi cơ thể vật lý và đi vào Linh thể này. Điều này là rất tích cực và tạo ra các mô hình năng lượng mạnh mẽ hài hòa. Thực hành này sẽ mang bạn vào cộng hưởng với các dạng sóng của quá trình tiến hóa đàng tăng tốc chảy qua thiên hà và hành tinh của bạn.


Đừng đánh giá thấp quyền lực của kỹ thuật này. Mặc dù nó rất đơn giản, nó là sâu sắc và hiệu quả. Nó sẽ mang lại cho bạn vào một trạng thái cao hơn của cộng hưởng và độ rung. Và đây là, từ quan điểm của chúng tôi, rất quan trọng để đi qua những cổng thông tin năng lượng và chuyển đổi năng lượng mà trái đất của bạn bây giờ đang trải qua và sẽ tiếp tục kinh nghiệm.


Chúng tôi muốn nói với bạn trong thời điểm này là : bạn đang ở trong một khoảng khắc huyền thoại. Bạn là người sáng tạo ra tương lai của bạn và tương lai của các thế hệ sắp tới. Bạn giữ trong trái tim của bạn một mầu nhiệm bí ẩn. Bạn sẽ mở cửa vào mầu nhiệm này là thông qua năng lực Thăng hoa của bạn. Khi được thực hành liên tục và thuần thục trong cuộc sống của bạn, chát lượng và cường độ của trạng thái này sẽ được nâng lên. Hãy biết rằng: Thăng hoa này không phải là đích của đường đi. Nó chỉ đơn giản là sự khởi đầu.


Hãy chăm chỉ thực hành phương pháp chúng tôi hướng dẫn cho bạn ở đây. Chúng tôi sẽ cung cấp phương pháp này ở mức độ cao hơn trong tương lai gần. Hãy nhập vô trạng thái thăng hoa bất cứ khi nào bạn có thể. Biết rằng khi làm như vậy, bạn nhập vào sự hiệp thông với tất cả chúng sinh cao đẳng và câu thông với cá Minh sư, kết nối với những người đã và đang phục vụ nhân loại. Cũng cần biết rằng: khi bạn làm như vậy, bạn nhập vào hiệp thông với Thiên Tính-Cái Tôi Thiêng Liêng của bạn.


Trong niềm vui và tiếng cười.
Hathors

About Celestial Light

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply