breaking

World View

World View

Be a part of Global Change!

✦ ✦ Unlabelled ✦ TÁNH VĨNH HẰNG !

Share ThisPhật Chỉ Cái “Thấy” Thường Còn 
Khi ấy từ chữ vạn trên ngực Như Lai phóng ra hào 
quang báu, ánh sáng rực rỡ với trăm ngàn màu sắc, chiếu 
sáng khắp m ười phương thế giới chư Phật, nhiều như số vi trần. 
Hào quang ấy rót xuống trên đảnh Như Lai ở các cõi 
Phật trong khắp mười phương, xoay về soi đến A Nan và 
toàn thể đại chúng. Rồi đức Phật bảo A Nan : 
- Nay Như Lai vì ông dựng lập pháp tràng lớn khiến 
cho tất cả chúng sinh khắp mười phương đạt được tâm 
tánh trong sạch, sâu kín nhiệm mầu và đạo nhãn thanh 
tịnh. 
- A Nan! Trước đây ông trả lời rằng thấy nắm tay 
chói vàng. Vậy nắm tay này nhân âu mà có? Làm sao 
nắm tay trở nên sáng chói? Ông lấy cái gì để thấy? 
A Nan thưa : 
- Cái nắm tay là do bàn tay Phật co các ngón tay lại. 
Con thấy cái nắm tay là do con mắt của con. 
Phật bảo A Nan : 
- Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Nếu 
không có con mắt (bị mù) thì không có cái thấy. Hai sự 
việc ó có giống nhau chăng? 
Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. Nếu không có bàn tay thì 
không có nắm tay; nếu không có con mắt thì không có cái 
thấy. 
Phật bảo A Nan : 
- Ông nói như vậy là không đúng. Tại sao? Không có 
bàn tay thì dĩ nhiên không có nắm tay, chứ không có con 
mắt ( Đui) không phải hoàn toàn không thấy. Ông ra 
đường thử hỏi những người mù mắt : ”Ông thấy gì 
không?” Các người ấy sẽ trả lời : ”Nay tôi chỉ thấy một 
màn đen trước mắt, ngoài ra không thấy gì khác”. Lấy 
nghĩa đó mà suy nghĩ thì người mù thấy màn đen tối phía 
trước, chớ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. 
http://globalesoteric.tk

About Celestial Light

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply